//Zmiany w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zmiany w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informujemy, że ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Z 2022 r. poz 1383) wprowadziła zmianę dotyczącą terminów składania wniosków za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

NOWE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

OKRES ZAKWATEROWANIA TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
Do 1 lipca do 31 lipca 2022 r.
Od 2 lipca miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

Wnioski złożone z uchybieniem powyższych terminów pozostawia się bez rozpoznania.