//ZWALCZANIe OWOCNICY ŻÓŁTOROGIEJ

ZWALCZANIe OWOCNICY ŻÓŁTOROGIEJ

KOMUNIKAT z dnia 05.05.2005 r.


O ZWALCZANIU OWOCNICY ŻÓŁTOROGIEJ

I OWOCNICY JASNEJ NA ŚLIWIE


 


Przed fazą białego pąka kwiatowego umieścić w sadzie białe pułapki lepowe.


Opryskiwać tuż po opadnięciu płatków kwiatowych, jednym z wymienionych środków ochrony roślin:


 
NAZWA ŚRODKA


OCHRONY ROŚLIN


DAWKA na 1 ha


 


PREWENCJA DLA PSZCZÓŁ


w godzinach


BASUDIN 25 EC*


2,25 l


24


BASUDIN 600 EW*


0,9 l


24


MOSPILAN 20 SPu


0,125 kg


12


OWADOFOS 540 EC*


2,25 l


72


SUMITHION 500 EC*


2,25 l


72


SUMITHION SUPER 1000 EC*


1,125 l


72


ZOLONE 350 EC*


1,8-2,6 l


3


OWADOX 1000 EC*


1,125 l


72


u środek ochrony roślin selektywny dla owadów pożytecznych (jest przydatny w integrowanej ochronie roślin)


* środek  najskuteczniej działa w temperaturze powyżej 15°C


 


Próg szkodliwości dla owocnic: jeśli do pełni kwitnienia odłowi się na białe pułapki


lepowe więcej niż 80 osobników należy przeprowadzić zwalczanie.


PRZESTRZEGAĆ PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ.