//“Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej”

“Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej”

Z okazji Waszego Święta
wszystkim Nauczycielom
i Pracownikom Oświaty
serdeczne podziękowania
za trud wkładany w nauczanie
oraz wychowanie dzieci i młodzieży.
Wielu sukcesów zawodowych
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.

Przewodniczący Rady Miasta                  Burmistrz Miasta

                        Wacław Łuka                                  Sławomir Maciejczyk