//Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Waszego Święta

wszystkim Nauczycielom

i Pracownikom Oświaty

serdeczne podziękowania

za trud wkładany w nauczanie

oraz wychowanie dzieci i młodzieży.

Wielu sukcesów zawodowych

oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności

w życiu osobistym.

Przewodniczący Rady Miasta                          Burmistrz Miasta

             Wacław Łuka                                   Sławomir Maciejczyk