//Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca br. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W tym systemie informatycznym będą umieszczone informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach.

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Na złożenie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją.

W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Sposób składania deklaracji:

– w formie elektronicznej, czyli przez Internet na stronie www.zone.gunb.gov.pl;

– w wersji papierowej – osobiście w tut. Urzędzie Miasta, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB;

– w wersji papierowej – listownie, wysyłając na adres tut. Urzędu Miasta, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów.

Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych i będzie dostępna w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku oraz do pobrania na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ . 

UWAGA: W przypadku, gdy nieruchomość posiada wspólne źródło ciepła/spalania paliw dla całego budynku, deklaracji nie trzeba składać samodzielnie, zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła/spalania paliw dla całego budynku. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła/spalania paliw, np. kominek, piecopodkowa, piec CO – to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Wszelkich informacji udziela Pani Patrycja Kogut pod nr telefonu 75 66 66 527, e-mail: gospodarkaodpadami@wojcieszow.pl