//Dawanie radości

Dawanie radości            Dawanie radości 


            Dzieci z Miejskiego Przedszkola w Wojcieszowie, dziękują uczniom   i nauczycielom Zespołu Szkół za przekazanie zabawek zebranych  w poszczególnych klasach.


Akcja trwała w szkole od miesiąca listopada ubiegłego roku.


Klasy młodsze chętnie przekazały zabawki, goszcząc w naszym przedszkolu.


Uczniowie klasy  IIIb przygotowali ze swoją wychowawczynią wesoły program artystyczny a piosenki „rozruszanki”, zachęciły wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. Na pamiątkę uczniowie wpisali się do kroniki przedszkolnej   i otrzymali odznakę: „Uśmiech Przedszkolaka”.


Podarowane zabawki, wspólna zabawa i poczęstunek to niezapomniane chwile dla naszych dzieci.


Dyrektor  i Nauczyciele Przedszkola


A tu zobaczysz usmiechnięte dzieci.