//Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie „Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) wraz z transportem i realizację programu profilaktyki antyalkoholowej dla 15 dzieci w wieku 10-14 lat z terenu Gminy Wojcieszów w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie „Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) wraz z transportem i realizację programu profilaktyki antyalkoholowej dla 15 dzieci w wieku 10-14 lat z terenu Gminy Wojcieszów w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju”.

Link do oferty: