//PRZYPOMINAMY O ODŚNIEŻANIU CHODNIKÓW

PRZYPOMINAMY O ODŚNIEŻANIU CHODNIKÓW

Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia tylko chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Pamiętajmy o tym, bo możemy się narazić na roszczenia w przypadku potencjalnych wypadków pieszych.

komunikat_pinb_08-02-2021