//Fontanny przyjaźni

Fontanny przyjaźni

Zakończono zadanie Fontanny przyjaźni- nawierzchnia z kostki betonowej, zieleń i montaż urządzeń

współfinansowanego z środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa.

Głównym Wykonawcą była firma: Jeltech Sp. z o. o. 58-573 Piechowice, ul. Cypriana Norwida 3