//Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Więcej informacji na BIP- Organizacje pozarządowe- Konsultacje społeczne.
http://gminawojcieszow.bipgmina.pl/wiadomosci/9914/konsultacje_spoleczne