//Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. projektów niekomercyjnych i grantu

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. projektów niekomercyjnych i grantu

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i parafii, które mogą ubiegać się o środki w ramach konkursów:

– 17/2019 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

– 4/2019/G Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno – edukacyjnej – nabór uzupełniający

spotkanie konsultacyjne Mściwojów zaproszenie 2019

Zgłoszenia udziału w spotkaniu przyjmujemy telefonicznie: tel. 76 872 87 18

oraz na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com

z poważaniem

Gabriela Męczyńska
Dyrektor Biura
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Mściwojów 54
59-407 Mściwojów
tel. 768728718, 609 538 810

www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl


OGŁOSZENIE grant 4.2019 – uzupełniający

OGŁOSZENIE O NABORZE 17.2019 infrastruktura

Spotkanie konsultacyjne Mściwojów zaproszenie 2019