//„Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza dwa nabory, które przeprowadzone zostaną w terminie od 20 marca do 3 kwietnia 2019 r.

„Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza dwa nabory, które przeprowadzone zostaną w terminie od 20 marca do 3 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym 4 marca 2019 Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza dwa nabory, które przeprowadzone zostaną w terminie od 20 marca do 3 kwietnia 2019 r.:
Nabór nr 13/2019 – 3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne KWW z limitem: 50 000,00 zł
Nabór nr 14/2019 – 3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej z limitem: 300 000,00 zł

Nabór nr 13/2019

Nabór nr 14/2019